El massis de l'Ardenya L'associació Notícies Correu
       
Què és l'Ardenya?
 Situació
 Protecció
 Vegetació
 Fauna
 Ecosistema mari
 Ocupació humana i patrimoni
Arxiu fotogràfic
 Generals
 Formes granitiques
 Vegetació
 Fauna
 Ecosistema mari
 Antigues
 Paissatge
     El massis de l'Ardenya |Vegetació  
 

L’Ardenya conforma un ecosistema ric i complex on domina la vegetació mediterrània septentrional. La presència del mar, el relleu aspriu, i les diferents orientacions afavoreixen la presència de nombrosos hàbitats i d’una gran riquesa vegetal. Als racons més humits i frescs hi viuen espècies pròpies de zones amb clima atlàntic o centreuropeu. La vegetació de l’Ardenya té un gran interès biogeogràfic i conté algunes particularitats que la fan especialment valuosa.

La brolla amb suros i pins és el tipus de vegetació més abundant a l'Ardenya. Les brolles són formacions vegetals constituïdes majoritàriament per arbusts, que poden contenir també arbres. Els recurrents incendis, i l'antiga explotació del bosc per fer carbó, llenya i suro han originat que avui en dia les suredes de l'Ardenya es trobin en forma de brolles amb arbres i no tinguem boscos de suredes ben formats. En el cas de l'Ardenya, l'espècie més abundant de la brolla és el bruc ( Erica sp. ),que recobreix intensament tot el sotabosc.

També apareixen altres espècies com el cirerer d'arboç ( Arbutus unedo ), el fruit del qual és comestible; el càdec ( Junniperus oxycedrus ); la punxant gatosa ( Ulex parviflorus ); el llentiscle ( Pistacia lentiscus ); l'aladern de fulla estreta ( Phyllirea angustifolia ); el cap d'ase ( Lavandula stoechas ) o les estepes ( Cistus sp. ) . Aquestes brolles van acompanyades per alzines sureres i per pins. El suro o alzina surera ( Quercus suber ), és un arbre recobert per una gruixuda capa de suro que li serveix d'aïllant en cas d'incendi. Aquesta capa s'ha extret tradicionalment com a matèria primera per a la indústria del suro, anys enrera molt important a localitats com Sant Feliu. El pi es troba representat al massís per tres espècies diferents: el pi pinyoner ( Pinus pinea ),del qual se n'extreuen els pinyons, el pi blanc ( Pinus halepensis ) i el pi pinastre ( Pinus pinaster ), arbre de capçada regular en forma de con.

A les comalades, més humides i ombrívoles, apareixen algunes taques d'alzinar. L'alzina ( Quercus ilex ) , és un arbre de fisonomia semblant a l'alzina surera però sense la capa de suro que recobreix l'escorça. Algunes de les espècies que acompanyen l'alzina són l'arítjol ( Smilax aspera ), liana punxant; el marfull ( Viburnum tinus ) i l'enfiladissa heura ( Hedera helix ). El roure martinenc ( Quercus humilis ) també apareix en els indrets més humits del massís.

Ja a tocar de les rieres i rierols que creuen el massís, ens trobem amb alguns arbres propis de la vegetació de ribera, amants de l'aigua i de la humitat. Allà hi trobem el llorer ( Laurus nobilis ),la fulla del qual s'empra per acompanyar guisats; l'avellaner ( Corylus avellana ), el freixe ( Fraccinus angustifolia ) o el gatell ( Salix atrocinerea ssp catalaunica ).

El massís de l'Ardenya alberga, a més a més nombroses plantes interessants. Entre d’altres, podem trobar la falguera reial ( Osmunda regalis ),falguera de grans dimensions que es troba en pocs punts de Catalunya, el grèvol ( Ilex aquifolium ), planta protegida pròpia de la decoració nadalenca, escassa en ambients mediterranis com aquest; l'herba de la gota ( Drosera rotundifolia ), planta insectívora pròpia de llocs alpins de petites dimensions, situada al massís en indrets molt humits; la viudeta ( Iberis linifolia subsp. dunalii ), espècie endèmica de la zona; la ginesta linifòlia ( Genista linifòlia subsp. linifolia ), un tipus de ginesta que només trobem en alguns indrets del mediterrani;l’Sphagnum subnitens, una espècie de molsa d’indrets subalpins molt rara de trobar a l’ambient mediterrani, i localitzada en un sol punt del massís o l’Hypericum elodes, planta de mulladius, on a l’Ardenya hi ha l’única localitat coneguda de tot Catalunya.

 
 Contactar | Mapa web | Informació Legal | Anar a l'Inici